Resublimacyjne pompy ciepła służą do ogrzewania domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, sklepów, warsztatów, hal sportowych, magazynów, szkół, kościołów, stacji benzynowych oraz wody w basenach i innych obiektów użyteczności publicznej lub przemysłowych wymagających bezpiecznego ogrzewania ekologicznego i ekonomicznego. Urządzenia są przeznaczone do współpracy z niskotemperaturowymi instalacjami ogrzewczymi o temperaturze zasilania do 45 C jako jedyne źródło ciepła. Możliwe jest łączenie kilku jednostek pracujących jako zespół jak również współpraca praktycznie z każdym istniejącym źródłem ciepła. Dzięki temu możliwa jest realizacja instalacji grzewczych średniotemperaturowych, w których  temperatura zasilania przekracza 45 C. Tego typu rozwiązania wymagają konsultacji z działem technicznym  w celu prawidłowej konfiguracji instalacji. Dobór właściwego rozwiązania wymaga indywidualnego podejścia do każdego obiektu i wykonania bilansu zapotrzebowania na moc grzewczą zależną od strefy klimatycznej, w której znajduje się obiekt, oraz na cele zaopatrzenia w ciepło instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU).

Dr.Reszewski_4000

    Cechą charakterystyczną jest wyjątkowo niski koszt eksploatacji w stosunku do konwencjonalnych urządzeń grzewczych wykorzystujących do generowania ciepła gaz LPG, olej opałowy, węgiel, koks, lub drewno jak również jest najbardziej korzystną alternatywą w stosunku do sieci ciepłowniczych lub kotłów elektrycznych.


Resublimacyjne pompy ciepła nie wymagają realizacji kosztownych gruntowych wymienników ciepła i nie zanieczyszczają środowiska hałasem pochodzącym od wentylatorów ponieważ  eksploatują parę wodną znajdującą  się  w powietrzu jako dolne źródło ciepła na drodze  jej  skraplania  lub  resublimacji.


Nominalny poziom mocy akustycznej pompy Resublimacyjnej to 45 dB. Tymczasem, tradycyjna mała pompa luft-luft deklaruje 49-60dB. Większe pompy to poziom hałasu sięga 78dB!

Dom

    Źródłem ciepła dla Resublimacyjnych pomp ciepła jest para wodna występująca w powietrzu. Jej energia występuje w postaci rozproszonej bez możliwości wykorzystania bezpośrednio. Dzięki unikalnej konstrukcji parownika Resublimacyjnej pompy ciepła możliwe jest skoncentrowanie ciepła pary wodnej i przeniesienia go na poziom temperatur użytecznych za pomocą znanego z techniki chłodniczej obiegu termodynamicznego. Za transfer ciepła do temperatur użytecznych odpowiada naturalny czynnik chłodniczy R290. Jego zadaniem jest przekazanie ciepła o wysokiej temperaturze do wody realizującej efekt grzewczy na cele CO lub CWU.


Para wodna występuje w powietrzu o każdej porze roku bez względu również na to czy to dzień czy noc. Jej energia jest zgromadzona w stanie skupienia i unikalność pomysłu chronionego patentem polega na zmianie jest stanu skupienia za pomocą obiegu pompy ciepła i przekazaniem tej energii do instalacji grzewczej.

P1040339

      Instalacja z wykorzystaniem Resublimacyjnej Pompy Ciepła składa się z dwóch zasadniczych części:

- na zewnątrz obiektu znajduje się Resublimacyjna pompa ciepła zawierająca wszystkie części, w których może znajdować się czynnik chłodniczy R290.

- wewnątrz obiektu znajduje się część hydrauliczna instalacji, która jest indywidualnie projektowana dla każdego obiektu i zawiera odpowiedniej wielkości zasobnik CWU, bufor instalacji CO, odpowiednie zabezpieczenia hydrauliczne oraz armaturę.


Obiema częściami instalacji źródła ciepła zarządza sterownik umieszczany zazwyczaj w pomieszczeniu przeznaczonym na część hydrauliczną instalacji. Obie części instalacji połączone są przewodami wodnymi którymi ciepło jest dostarczane do obiektu jak również elektrycznymi stanowiącymi zasilanie elektryczne i komunikację Resublimacyjnej pompy ciepła z instalacją grzewczą.


Zasada działania urządzenia- resublimacja


​     Procesy resublimacji i sublimacji są zjawiskami, podczas których występuje najbardziej intensywna wymiana ciepła jaką można zaobserwować w przyrodzie. Resublimacja polega na bezpośrednim przejściu substancji z gazowego stanu skupienia w stały. Zjawisko to występuje gdy temperatura punktu rosy dla wody zawartej w powietrzu przypada poniżej punktu zamarzania czyli poniżej 0°C. Jeśli przy temperaturze poniżej 0°C nasycone parą wodną powietrze styka się z przedmiotami ochłodzonymi para wodna przechodzi bezpośrednio ze stanu gazowego w drobne kryształki lodu.


Przemiany stanu skupienia realizowane w Resublimacyjnej pompie ciepła:

Ciepło utajone przemiany fazowej resublimacji (zamiany pary wodnej w śnieg), oraz sublimacji (przemiany odwrotnej) dla wody wynosi 2833 kJ/kg.

Ciepło skraplania (zamiany pary wodnej w wodę) i parowania wynosi 2500 kJ/kg.

Ciepło zamarzania wody 333 kJ/kg.


Ciepło skraplającej się pary wodnej lub zamieniającej się w śnieg resublimacyjna pompa ciepła przesyła pod postacią gorącej wody do instalacji grzewczej w domu.

Bez tytułu

Główne zalety:


1. Ekonomia

Koszty ogrzewania budynków i uzyskania ciepłej wody użytkowej za pomocą Resublimacyjnych pomp ciepła są niższe niż z jakichkolwiek innych źródeł odnawialnych. Inwestycja w tę konstrukcję jest inwestycją równie trwałą jak budynek który będzie przez nią ogrzewany i zaopatrywany w ciepłą wodę. W połączeniu z ogniwami fotowoltaicznymi można uzyskać efekt ogrzewania CO i CWU „za darmo”.2. Ekologia

Resublimacyjna pompa ciepła nie emituje spalin! Nie degraduje gruntu! Jest cicha! Przetwarza ciepło zmian stanu skupienia pary wodnej z powietrza przez 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku. W połączeniu z ogniwami fotowoltaicznymi dzięki wyjątkowo wysokiemu współczynnikowi COP przyczynia się do redukcji CO2.


3. Gwarancja bez limitów

Możemy udzielić wieloletniej gwarancji na nasze urządzenia, dochodzącej nawet do 15 lat.   Mobilność W przypadku przeprowadzki posiadacz Resublimacyjnej pompy ciepła może ją bez przeszkód bezproblemowo zastosować do innego budynku lub instalacji.4. Mobilność

Resublimacyjnych pomp ciepła oznacza również ich uniwersalność – różne instalacje można zasilać tym samym urządzeniem, a Przedsiębiorcy mają możliwość leasingu takich urządzeń.5. Bezobsługowość

Resublimacyjna pompa ciepła jest urządzeniem bezobsługowym. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów grzewczych zasilanych paliwami stałymi, olejem opałowym lub gazem LPG nie wymaga żadnego zaangażowania ze strony użytkownika.6. Prosta instalacja

Resublimacyjna pompa ciepła nie wymaga wykonywania wykopów ani odwiertów w ziemi w celu realizacji gruntowych wymienników ciepła. Sposób podłączenia jej do instalacji grzewczej budynku wymaga uzgodnienia z Projektantem Instalacji Sanitarnych.


Czas zwrotu inwestycji wynosi już od 3 lat! Po tym czasie „czysty zysk”.