Air conditioning outdoor unit compressor install outside the building.


      Zasada działania pompy ciepła, sprowadza się
do wykorzystania zmian stanu skupienia czynnika chłodniczego, jakim są ciecze (bądź
ich mieszaniny) nisko-wrzące. Taka ciecz przepływając przez wymiennik ciepła wystawiony
na działanie temperatury powietrza zewnętrznego - przy jego zwyczajowych
wartościach - wrze przechodząc w stan gazowy. Odbywa się to poprzez odbieranie ciepła
z otoczenia podczas parowania. Stąd nazwa tego wymiennika ciepła - parownik.

Następnie, powstałe w ten sposób pary czynnika, są transportowane
do kompresora, gdzie podczas sprężania otrzymują dodatkową porcję energii. Tym
samym, dodatkowo wzrasta ich temperatura. Skumulowane w ten sposób ciepło, jest
oddawane w kolejnym wymienniku ciepła, jakim jest skraplacz. Jak wskazuje nazwa
elementu, tu następuje skroplenie par czynnika.

I tu, w zależności od tego czy ciepło oddawane jest bezpośrednio
do powietrza ogrzewanego pomieszczenia, czy też do wody instalacji
CO lub CWU, rozróżnia się pompy typu powietrze-powietrze, lub powietrze-woda.

Czynnik po skropleniu – wciąż pod wysokim ciśnieniem - przepływa
do kolejnego elementu, jakim jest zawór rozprężny. Zgodnie z fizyką, nagły
spadek ciśnienia czynnika, powoduje natychmiastowe jego ochłodzenie. W tym
stanie ponownie trafia do parownika, aby ponownie odebrać ciepło z otoczenia. W ten
sposób cykl zamyka się.

Pompa_idea

Powietrze zewnętrzne​ (jako energia pierwotna)  wykorzystywane przez tradycyjną pompę ciepła

 

       Powietrze zewnętrzne jest źródłem energii, która występuje we wszystkich lokalizacjach i nie wymaga rozbudowanych badań, oraz dużych nakładów inwestycyjnych na jej pozyskanie.

·   Możliwość wykorzystania źródła ciepła w dowolnej lokalizacji

​·   Praca urządzenia nie zakłóca temperatury dolnego źródła ciepła

·   Nie istnieje ryzyko, ograniczenia lub zaniku dolnego źródła w wyniku naturalnych zmian

Powietrz-woda