Czy wiesz, że ogrzewanie podłogowe zostało wynalezione ponad 23 wieki temu. Pierwszy system tego ogrzewania nazywał się Hypocaustum i był stosowany już od IV w. p. n. e. W starożytnych domach z ogrzewaniem podłogowym powierzchnia podłogi była wsparta na kamiennych podporach. Na zewnątrz budynku bądź pod powierzchnią jego podłogi, znajdował się specjalny piec lub palenisko, z którego gorące powietrze przemieszczało się pod podłogą. W ten sposób oddawało ciepło do pomieszczeń właśnie przez rozgrzane podłogi i ściany.Hypocaustum – tak wyglądały pierwsze systemy ogrzewania podłogowego. Fotografia zaczerpnięta z: wikipedia.org

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Komfort cieplny

Systemy ogrzewania płaszczyznowego w zdecydowanym stopniu zwiększają odczuwalny komfort cieplny w pomieszczeniach. Przeważająca ilość ciepła przekazywana jest na drodze promieniowania. Podłogę cechuje podwyższona temperatura dzięki czemu nie jest przegrodą zimną (nie wychładza stóp), a jednocześnie nie wpływa ujemnie na tzw. temperaturę odczuwalną (wypadkowa temperatury powietrza, temperatur ścian i podłóg w pomieszczeniu), która decyduje o odczuwaniu komfortu cieplnego. Związek temperatury odczuwalnej z temperaturą przegród i temperaturą powietrza ilustruje wykres Koeniga.

Systemy ogrzewania płaszczyznowego są systemami niskotemperaturowymi. Średnia temperatura powierzchni grzania jest tylko nieznacznie wyższa od temperatury powietrza w pomieszczeniu. Przy temperaturze powietrza w pomieszczeniu 20°C zapewniony jest taki sam komfort cieplny jak w temperaturze 21- 22°C, którą uzyskujemy stosując tradycyjne systemy. Ogrzewanie płaszczyznowe a zwłaszcza podłogowe cechuje najbardziej zbliżony do idealnego dla człowieka rozkład temperatury w pomieszczeniu. Oznacza to przyjemne ciepło w okolicach stóp i korzystny chłód na poziomie głowy.

Air movement comparison - radiator vs underfloor heating

Niebagatelne znaczenie dla komfortu użytkowania przy ogrzewaniu płaszczyznowym ma znacznie zredukowany (w stosunku do tradycyjnych systemów) ruch konwekcyjny powietrza, powodujący np. unoszenie alergennego kurzu. Ponadto tego typu ogrzewanie ogranicza rozwój szkodliwych roztoczy ze względu na niską wilgotność względną na poziomie podłogi.

Ogrzewanie płaszczyznowe, w przeciwieństwie do wysokotemperaturowych systemów, nie powoduje nadmiernej, szkodliwej dodatniej jonizacji powietrza.


Energooszczędność

Ogrzewanie płaszczyznowe jest oszczędnym systemem grzewczym. Dzięki możliwości obniżenia (przy zachowaniu komfortu cieplnego) temperatury powietrza w pomieszczeniu o 1÷2°C (w stosunku do tradycyjnych systemów) można zaoszczędzić około 5–10% energii cieplnej, ponieważ obniżenie temperatury powoduje zmniejszenie strat ciepła przez przegrody pomieszczenia.

Dodatkową zaletą ogrzewania podłogowego jest niska temperatura wody zasilającej (max. 35°C). Pozwala to zastosować oszczędne niekonwencjonalne źródła ciepła typu pompy ciepła.

Ogrzewanie podłogowe oddaje ciepło równomiernie w strefie przebywania ludzi. Cecha ta ma szczególne znaczenie przy ogrzewaniu pomieszczeń wysokich. W przypadku tradycyjnych systemów, w pomieszczeniach takich ciepłe powietrze gromadzi się w ich górnej części i aby utrzymać temperaturę w strefie przebywania ludzi, należy dostarczyć więcej energii.

Ogrzewanie płaszczyznowe charakteryzuje się właściwościami samoregulacyjnymi. Właściwość ta wynika z niewielkiej różnicy temperatury posadzki i powietrza wewnętrznego, przy której następuje wymiana ciepła.

Każdy wzrost temperatury powietrza wewnętrznego (spowodowany np. zyskami ciepła) powoduje spadek wydajności ogrzewania podłogowego (mniejsza różnica temperatur), a zatem reakcję przeciwdziałającą wzrostowi temperatury. Przy stałym przepływie wody w wężownicach powoduje to wzrost temperatury wody powracającej i oszczędność energii w źródle ciepła wyposażonym w automatykę sterującą temperaturą wody zasilającej.


Jest to wręcz idealne połączenie dla energooszczędnych pomp ciepła, które są jeszcze bardziej wydajne przy zaopatrywaniu w wodę do ogrzewania o niższej temperaturze. Pompa ciepła, gdy jest dobrze zainstalowana, da nam wydajność rzędu 4:1 (na każdy 1kW energii pobranej z sieci energetycznej da nam 4kW ciepła).

Zatem... ogrzewanie podłogowe to wręcz wymarzony system do połączenia go z pompą ciepła.

heat pump/underfloor heating diagram