Wśród przyszłych inwestorów, spotykamy ambicje samodzielnego wykonania wespół z „szwagrem”, wynikające z mylnego przekonania o prostocie i łatwości realizacji ogrzewania płaszczyznowego. Nic bardziej narażającego na brak oczekiwanego efektu, co w konsekwencji prowadzi do konieczności naprawy, a właściwie ponownego wykonania instalacji… tym bardziej kosztownego w przypadku usuwania już wykonanej posadzki.

 

     Tymczasem, obok niezbędnych do uwzględnienia szczegółów technicznych, każdy budynek posiada własną charakterystykę cieplną. Dlatego wymagane jest indywidualne podejście do każdej inwestycji w systemy ogrzewania. W związku z tym, każdorazowo wykonujemy obliczenia strat ciepła danego obiektu, i przygotowujemy projekt pod konkretną inwestycję. Gotowy projekt zawiera wyniki obliczeń, wykaz materiałów, oraz rysunki wykonawcze pętli grzewczych.

Underfloor heating with collector and radiator in the room. Concept of technology heating. The order of layers in the floor.

 


Kolejnymi krokami są:
- instalacja skrzynki rozdzielaczy (natynkowej lub podtynkowej),

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- ułożenie izolacji termicznej (styropian, styrodur lub płyty systemowe),

- ułożenie pętli grzewczych (rury systemowe),

- montaż rozdzielaczy i zespołu mieszająco-pompowego (o ile wymagany),

- montaż automatyki sterującej,

- przeprowadzenie próby ciśnieniowej potwierdzone spisanym protokołem,

- wykonanie regulacji hydraulicznej.

 Przykłady rozwiązań marki KAN-therm, które oferujemy w ramach indywidualnie przygotowywanych projektów:

 Powyższe materiały powielono za zgodą firmy KAN Sp. z o.o.